Duurzaamheid & Milieu

Het milieuvriendelijk en
duurzaam gebruik van
houtenregentonnen op uw eigen erf

In en rondom het huis heb je echt niet altijd water van drinkwaterkwaliteit nodig. Daarvoor kun je perfect gebruik maken van hemelwater. Denk bijvoorbeeld aan het begieten van uw tuin en wassen van uw auto. Dit is zelfs beter voor uw planten en auto omdat regenwater nauwelijks kalk bevat. Verder zult u deze vorm van watergebruik in positieve zin terugvinden in uw jaarlijkse water nota. Doordat de drinkwaterprijzen waarschijnlijk aan de zuiveringsrechten gekoppeld gaan worden, zal deze besparing nog forser uitpakken. Door de toename van hevige regenbuien en de opwarming van de aarde, is het rioolstelsel  samen met  de rioolwaterzuivering op piekmomenten zwaar overbelast. Het scheiden van echt afvalwater en ‘schoon’ regenwater kan dit probleem voor een groot deel  verhelpen. Door het plaatsen van houten regentonnen bij particulieren en bedrijven zal het schone regenwater niet wegzakken in de ondergrond of worden afgevoerd door  het riool. De opslag van regenwater helpt daarmee de riolering te ontlasten. Als iedereen een regenton plaatst  in zijn of haar tuin en ervoor zorgt dat de regenpijp vanaf het dak niet direct in het riool loost, dan stroomt niet al het regenwater  via de rioolzuivering zo snel mogelijk weg richting zee. Hiermee wordt tevens de zoetwatertekorten in tijden van droogte en verzilting van het grondwater zoveel mogelijk voorkomen.

Voordelen hergebruik regenwater:

– Regenwater is natuurlijk helemaal gratis.                                                                                       – Regenwater  bevat oligo-elementen, deze zijn goed voor buiten en binnenplanten
– Bloemen en planten in uw tuin hebben veel liever regenwater en zullen er mooier uit gaan zien.                                                                                                                                                   – Regenwater is zacht water zonder kalk. Ideaal dus om uw wagen streep loos te wassen en uw huis van buiten en binnen te reinigen.

Hergebruik van houten wijnvaten:

Na een periode van zo’n 3 tot 5 jaar worden de wijnvaten meestal vervangen door nieuwe vaten,  dit omdat de wijn de smaak van het hout niet meer mee krijgt door aanslag in het vat. Een aantal van deze afgedankte vaten wordt gebruikt als whisky vat of andere distillaten. Het merendeel  zal worden verhandeld, of dient zelfs als brandhout. Dit is natuurlijk eeuwig zonde van de eikenbomen die hiervoor gekapt worden , maar ook van de energie en arbeid die hierin gestoken zijn. Daarom is het goed om de vaten te hergebruiken als decoratie, regenton, bloem- of vijverbak e.d , zo is het vat nog meerdere jaren te gebruiken(als regenton gemakkelijk 15 tot 20 jaar) en geeft het een natuurlijk tintje aan uw tuin of erf. Tevens bespaart het productiekosten van andere, meestal,kunststof regentonnen.